Προϊόντα

    

Τα παραγόμενα προϊόντα καλύπτουν ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, πελατών και εφαρμογών. Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης μέχρι και 6 χρωμάτων στο εκάστοτε προϊόν.

 

Μια συνοπτική λίστα με τα προϊόντα πουπαράγονται είναι η ακόλουθη:

   • Πλαστικές σακούλες με εκτύπωση πελατών τύπου φανελάκι, χούφτα, πρόσθετη χειρολαβή κλπ.

   • Σακούλες συσκευασίας οικοδομικών υλικών, πάγου, τροφίμων, γενικής χρήσης.

   • Σάκους συσκευασίας για βιομηχανική χρήση
   • Σακούλες απορριμμάτων επαγγελματικές για χρήση εστιατορίων, bar, ξενοδοχείων, βιομηχανιών, σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια WC, γραφείων.

   • Ρολά πλαστικού φιλμ για συσκευασία χαλιών, για βιομηχανική συσκευασία κλπ.

 

1952br@