Μέσα στις προτεραιότητές μας είναι η συμβολή μας για ένα καθαρό περιβάλλον         και η μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος.               

    Για τον λόγο αυτό διαθέτουμε τμήμα ανακύκλωσης, όπου η  ημερήσια δυνατότητα ανακύκλωσης φθάνει τα 1500 κιλά, τα οποία αντί να καταλήξουν ως απορρίμματα, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων.

1952br@